Autostop je jedním ze způsobů cestování

Autostop je pojem, který se v oblasti cestování poměrně dost zažil. Jeho název o mnohém jasně vypovídá. Jedná se o stopování automobilem, tedy způsob přepravy z bodu A do bodu B. Jak asi správně tušíte, autostop jednoduše není pro každého. Na druhou stranu je to asi nejekonomičtější a nejekologičtější způsob přepravy vůbec.

Pokud se rozhodnete, že se chcete v rámci své dovolené přepravovat právě takto, přinášíme Vám několik praktických informací.

Na počtu hodně záleží

Je naprosto zřejmé, že počet osob při stopování dosti rozhoduje o tom, zda budete mít štěstí na ochotného řidiče a za jak dlouho k tomu dojde. Obecně platí, že ženy mají v tomto směru větší úspěch. Vaše šance však hodně zvýší to, zda stopujete sami nebo maximálně ve skupince dvou osob. Každý další člověk navíc Vaše šance značně snižuje. Není se čemu divit. Lidé v poslední době čím dál více dbají na svou bezpečnost, takže naložit si do auta skupinu tří chlapců jistě není pro každého.

Autostop na tom správném místě

Úspěšný autostop pochopitelně není jenom o tom, kolik lidí bude stopovat. Na úspěch při shánění bezplatného odvozu k českým přehradám, na tuzemské hrady či kamkoliv jinam má vliv také to, kde budete stát a stopovat.

Vždy volte takové místo, kde má řidič možnost zahlédnout Vás z dostatečné vzdálenosti a dokáže bezpečně zastavit. Pro takové zastavení musí být u silnici pochopitelně místo. Nepřehledná působiště v tomto směru nejsou jistě vhodná. Zároveň byste stopování neměli zkoušet například v kopci nebo v zatáčce, na horizontu a podobně. Autostop musí probíhat tam, kde je provoz relativně pomalý.

O úspěšném stopování v neposlední řadě vypovídá i Váš vzhled. Patřičná úprava zevnějšku včetně čistého oblečení značným způsobem zvyšují šance, o tom nemějte pochyb. I první mluvené slovo s žádostí o odvoz na konkrétní místo může řidiče přesvědčit o tom, že Vás bude ochoten svézt.

Publikováno: 27. 10. 2020

Kategorie: dovolená

Autor: PetrNeruda

Tagy: autostop | cestování stopem | stopování | stopování auta