Jihlava památky: Objevte skryté poklady Vysočiny

Jihlava Památky

Historie Jihlavy v kostce

Jihlava, hrdé město s bohatou historií, se pyšní impozantním množstvím památek, které vyprávějí příběhy minulých staletí. První zmínky o Jihlavě sahají do 13. století, kdy se stala významným centrem těžby stříbra. Právě bohatství z dolů položilo základy pro rozkvět města a jeho výstavbu. Z gotického období se dochoval systém katakomb, který je druhý nejrozsáhlejší v České republice. Nad městem se tyčí majestátní kostel svatého Jakuba Většího, jehož věže tvoří dominantu Jihlavy. Renesanční období zanechalo na Jihlavě nesmazatelnou stopu v podobě honosných měšťanských domů s bohatě zdobenými štíty. Unikátní je také systém zachovalých chodeb a sklepů pod historickým centrem. Za návštěvu určitě stojí Minoritský klášter s kostelem svatého Ignáce z Loyoly, který je nádhernou ukázkou barokní architektury. Jihlava se může pochlubit i pozůstatky středověkého opevnění s branami a baštami, které chránily město před nepřáteli. Mezi nejznámější památky patří Bránka Matky Boží, která je symbolem Jihlavy. Pro milovníky historie je Jihlava skutečným rájem, kde na každém kroku dýchá duch minulosti.

Tajemné jihlavské katakomby

Jihlava, město s bohatou historií a spoustou památek, skrývá pod svými uličkami tajemné podzemí. Jihlavské katakomby, opředené legendami a záhadami, lákají turisty i badatele z celého světa.

Vznik jihlavského podzemí je datován do 13. století, kdy sloužilo jako sklepení pro domy na povrchu. Postupem času se rozrůstalo a plnilo různé funkce – od skladovacích prostor po úkryt v dobách nebezpečí. Dnes se odhaduje, že se pod Jihlavou rozkládá na 25 km chodeb, z nichž je část zpřístupněna veřejnosti.

Prohlídková trasa vás provede spletitým labyrintem chodeb a komor, kde na vás dýchne chladný a vlhký vzduch. Dozvíte se o historii katakomb, o pověstech, které se k nim vážou, a o záhadných jevech, které zde byly zaznamenány. Jednou z největších záhad je tzv. svítící chodba, kde údajně dochází k nevysvětlitelnému světelnému jevu.

Návštěva jihlavských katakomb je nezapomenutelným zážitkem pro všechny milovníky historie a tajemna.

Procházka centrem: Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí je srdcem Jihlavy a místem, kde se potkává historie s moderním životem. Dominantou náměstí je barokní morový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty z roku 1680, připomínající konec morové epidemie. Jen pár kroků odtud se tyčí majestátní gotický kostel svatého Jakuba Většího, jehož 76 metrů vysoká věž nabízí úchvatný výhled na město a okolí. Na náměstí se nachází také řada krásných měšťanských domů s bohatě zdobenými fasádami, svědčící o bohaté historii Jihlavy. Za pozornost stojí například renesanční radnice s věží a orlojem, nebo barokní dům U Zlaté hvězdy s působivým portálem. Na Masarykově náměstí se pravidelně konají trhy, koncerty a další kulturní akce, které mu dodávají na živosti a vytváří nezapomenutelnou atmosféru. Procházka po tomto náměstí je tak příjemným zážitkem pro každého návštěvníka Jihlavy.

jihlava památky

Minoritský klášter a jeho příběh

Dominantou jihlavského Masarykova náměstí je bezpochyby kostel svatého Jakuba Většího, ale hned vedle něj se nachází další pozoruhodná památka – Minoritský klášter. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy do Jihlavy přišli františkáni, tehdy nazývaní minorité. Ti zde založili klášter a s ním i kostel svatého Jana Křtitele.

Srovnání památek v Jihlavě
Památka Typ Doba vzniku Přístupnost
Kostel sv. Jakuba Většího Kostel 13. století Ano
Minoritský klášter Klášter 13. století Částečně
Jihlavské katakomby Podzemní chodby 14. století Ano (s průvodcem)

Klášter prošel během staletí bouřlivým vývojem. Za husitských válek byl poškozen a minorité z Jihlavy odešli. Později se sem vrátili, ale klášter jim byl v 16. století odebrán a předán jezuitům. Ti zde působili až do zrušení řádu v 18. století. Poté sloužil klášter různým účelům, sídlil zde například vojenský lazaret.

Dnes je Minoritský klášter v Jihlavě významným kulturním centrem. Sídlí zde Muzeum Vysočiny Jihlava, které nabízí expozice o historii Jihlavy a regionu Vysočina. Konají se zde také výstavy, koncerty a další kulturní akce. Návštěvníci si mohou prohlédnout i samotný klášterní komplex, včetně rajského dvora s křížovou chodbou a kaplí svaté Barbory. Minoritský klášter je tak neodmyslitelnou součástí prohlídky památek v Jihlavě.

Gotický kostel sv. Jakuba Většího

Dominantou historického centra Jihlavy je bezpochyby gotický kostel svatého Jakuba Většího. Jeho štíhlá věž, tyčící se do výšky přes 80 metrů, je viditelná z dalekého okolí a láká k návštěvě. Stavba kostela započala ve 13. století a protáhla se na dlouhá staletí. Díky tomu se v architektuře snoubí prvky gotiky, renesance i baroka.

jihlava památky

Interiér kostela ukrývá mnoho uměleckých pokladů. Za zmínku stojí pozdně gotický hlavní oltář s obrazem Ukřižování od jihlavského malíře Jana Rapotina, renesanční kazatelna s reliéfy evangelistů a barokní varhany s bohatou sochařskou výzdobou. Zajímavostí je i hrobka jihlavského kata s výjevy z jeho života.

Kostel svatého Jakuba Většího je nejen významnou duchovní stavbou, ale také cennou kulturní památkou. Pravidelně se zde konají bohoslužby, koncerty a další kulturní akce. Prohlídka kostela je nezapomenutelným zážitkem pro všechny milovníky historie a umění.

Jihlava, to není jenom brána Vysočiny, to je pokladnice památek, kde každý kámen dýchá historií a vypráví příběhy dávno minulých časů.

Eliška Krásnohorská

Radniční věž: Výhledy na město

Z ochozu Radniční věže se otevírá úchvatný panoramatický výhled na historické centrum Jihlavy, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Z výšky 55 metrů se před vámi rozprostře spletitá síť křivolakých uliček lemovaných gotickými a renesančními domy s malebnými dvorky. V dálce se tyčí věže kostela svatého Jakuba Většího a kostela svatého Ignáce z Loyoly, dominant chrámu svatého Jana Křtitele a kostela Povýšení svatého Kříže. Při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům Českomoravské vrchoviny.

Prohlídka věže je nezapomenutelným zážitkem pro malé i velké. Z ochozu si můžete prohlédnout zblízka detaily architektury okolních budov, identifikovat jednotlivé památky na informačních panelech a vychutnat si jedinečnou atmosféru historického města. Výstup na věž je sice strmější, ale odměnou vám bude nezapomenutelný zážitek. Nezapomeňte si s sebou vzít fotoaparát, abyste si mohli tento magický pohled na Jihlavu uchovat i pro budoucí generace.

Městské sady a odpočinek v zeleni

Jihlava, město s bohatou historií a úchvatnými památkami, se může pochlubit i spoustou zeleně, která zve k odpočinku a relaxaci. Městské sady, rozkládající se na ploše několika hektarů, jsou zeleným srdcem Jihlavy a oblíbeným místem pro procházky, pikniky i sportovní aktivity. Najdete zde staleté stromy, upravené trávníky, květinové záhony a jezírko s lekníny. Pro děti je připraveno dětské hřiště a lanové centrum.

V parcích narazíte na řadu zajímavých památek. Dominantou je novogotická kašna se sochou Tritona, připomínající staré jihlavské pověsti. Nedaleko se nachází altán Gustava Mahlera, kde slavný skladatel trávil čas při svých návštěvách města. V parku se také nachází památník obětem první světové války. Městské sady jsou ideálním místem pro odpočinek po náročném dni stráveném poznáváním historického centra Jihlavy. Vychutnejte si klidnou atmosféru, zpěv ptáků a vůni květin.

jihlava památky

Muzeum Vysočiny Jihlava: Expozice

Muzeum Vysočiny Jihlava spravuje rozsáhlé sbírky dokumentující historii a kulturu Jihlavy a celého regionu Vysočiny. Expozice muzea sídlí v několika historických objektech v centru města, které samy o sobě patří k nejvýznamnějším jihlavským památkám.

V hlavní budově muzea na Masarykově náměstí se nachází expozice věnovaná historii města od jeho založení ve 13. století až po 20. století. Návštěvníci zde najdou exponáty mapující těžbu stříbra, která Jihlavu proslavila, rozvoj řemesel a obchodu, ale i každodenní život obyvatel v minulosti. K vidění jsou například modely města, dobové zbraně, mince, nábytek, obrazy a další předměty denní potřeby.

K muzeu patří také unikátní systém středověkých chodeb, který se rozkládá pod historickým centrem Jihlavy. Prohlídková trasa návštěvníky provede spletitým labyrintem chodeb a sálů, které sloužily k různým účelům – od skladování potravin a piva až po úkryt obyvatel v dobách nebezpečí.

Další expozice muzea se nacházejí v památkově chráněných objektech, jako je například Minoritský klášter s kostelem sv. Jakuba, kde je umístěna expozice gotického umění, nebo kostel Povýšení sv. Kříže s expozicí barokního umění. Muzeum Vysočiny Jihlava tak nabízí komplexní pohled na historii a kulturu Jihlavy a představuje ideální výchozí bod pro poznávání tohoto krásného města.

ZOO Jihlava: Zvířata z celého světa

Zoologická zahrada Jihlava, oblíbená atrakce pro rodiny s dětmi i milovníky zvířat, nabízí fascinující cestu do světa fauny z různých koutů planety. Nachází se v malebném prostředí jihlavských lesů a je tak ideálním místem pro propojení poznání s relaxací v přírodě. Návštěvníci zde mohou obdivovat majestátní šelmy, jako jsou tygři usurijští či lvi konžští, ale i roztomilé opičky, exotické ptáky s pestrým peřím a mnoho dalších zástupců zvířecí říše. Zoo Jihlava se aktivně zapojuje do programů na ochranu ohrožených druhů a edukuje veřejnost o důležitosti biodiverzity. Prohlídka zoologické zahrady se tak stává nejen zábavou, ale i poučným zážitkem pro malé i velké.

Jihlavské podzemí: Unikátní labyrint

Jihlavské podzemí patří mezi nejzachovalejší a nejrozsáhlejší podzemní systémy ve střední Evropě. Jeho chodby a sklepení se táhnou v délce přes 25 kilometrů pod historickým centrem Jihlavy. Vznikaly postupně od 13. století, kdy sloužily především k těžbě stříbra. Později našly využití jako sklady, dílny a dokonce i provizorní obydlí. Unikátní je systém větracích šachet a studní, které zajišťovaly čerstvý vzduch i v nejhlubších patrech.

jihlava památky

Dnes je část Jihlavského podzemí zpřístupněna veřejnosti. Prohlídková trasa o délce cca 500 metrů vás provede tajemnými chodbami osvětlenými tlumeným světlem. Dozvíte se o historii těžby stříbra, o životě lidí v podzemí i o pověstech, které se k tomuto místu vážou. Jednou z nejznámějších je legenda o jihlavském Jezulátku, jehož soška byla údajně nalezena právě v Jihlavském podzemí.

Kromě klasických prohlídek se v Jihlavském podzemí konají i speciální akce, jako jsou noční prohlídky, koncerty a výstavy. Návštěva Jihlavského podzemí je nezapomenutelným zážitkem pro malé i velké.

Kulturní akce a festivaly v Jihlavě

Jihlava, historické město s bohatou kulturní tradicí, nabízí po celý rok pestrou škálu akcí a festivalů, které lákají návštěvníky z blízka i z daleka. Mnohé z těchto událostí se konají přímo v kulisách jihlavských památek, čímž umocňují jejich jedinečnou atmosféru.

Za zmínku stojí Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, který každoročně proměňuje město v centrum dokumentární tvorby. Promítání probíhají nejen v moderních kinech, ale i v netradičních prostorách, jako je například Minoritský klášter nebo Brána Matky Boží.

Hudební fanoušky potěší festival Jihlavské kulturní léto, který do historického centra přináší koncerty různých žánrů. Náměstí a nádvoří se rozeznívají hudbou od jazzu po world music, a to vše pod širým nebem s výhledem na malebné domy a kostely.

Pro milovníky divadla je tu Mezinárodní festival pouličního divadla, který do ulic Jihlavy přináší žongléry, akrobaty, klauny a další pouliční umělce. Představení se odehrávají přímo před zraky diváků, a to na náměstích, v parcích i v úzkých uličkách historického centra.

Jihlavské kulturní akce a festivaly tak nenabízejí jen zábavu a poznání, ale také jedinečnou možnost poznat krásu a historii města z nové perspektivy.

Tipy na ubytování v Jihlavě

Jihlava, historické město s bohatou hornickou minulostí, nabízí návštěvníkům širokou škálu ubytování v blízkosti památek. Ať už hledáte luxusní hotel, útulný penzion nebo cenově dostupný hostel, Jihlava má co nabídnout. Pro ty, kteří chtějí být v centru dění, doporučujeme ubytování v historickém centru města. Vychutnejte si ranní kávu s výhledem na gotickou katedrálu svatého Ignáce z Loyoly nebo se projděte k Minoritskému klášteru, který se nachází jen pár kroků od hlavního náměstí. Pokud preferujete klidnější prostředí, zvažte ubytování v okrajových částech Jihlavy. I zde najdete pohodlné hotely a penziony s dobrou dostupností do centra. V blízkosti jihlavské ZOO se nachází několik rodinných penzionů, které jsou ideální pro rodiny s dětmi. Ať už si vyberete jakékoli ubytování, Jihlava vás okouzlí svou atmosférou a bohatou historií. Nezapomeňte navštívit Jihlavské katakomby, tajemné podzemní chodby, které jsou opředeny legendami.

jihlava památky

Jihlava: Ideální cíl pro víkend

Jihlava, historické město s bohatou hornickou minulostí, láká návštěvníky svými úzkými uličkami, malebnými zákoutími a impozantními památkami. Procházka centrem města, které je od roku 1992 městskou památkovou rezervací, vás zavede do časů středověké slávy. Začít můžete u dominantního chrámu svatého Jakuba Většího, jehož věže se tyčí nad městem. Pokračovat můžete k Minoritskému klášteru s kostelem svatého Ignáce z Loyoly, skvostem barokní architektury. Za návštěvu jistě stojí i katakomby, tajemné podzemní chodby, které se táhnou pod historickým jádrem. Pro milovníky umění je tu Oblastní galerie Vysočiny s expozicemi moderního i staršího umění. Jihlava však není jen o historii a umění. Město žije bohatým kulturním životem, konají se tu festivaly, koncerty a divadelní představení. Na své si přijdou i milovníci sportu a relaxace. V okolí Jihlavy se nachází krásná příroda Vysočiny, ideální pro pěší turistiku i cyklovýlety. Ať už hledáte odpočinek od ruchu velkoměsta, chcete poznat krásy české historie nebo si užít aktivní dovolenou, Jihlava je tou pravou volbou.

Publikováno: 08. 07. 2024

Kategorie: cestování

Autor: PetrNeruda

Tagy: jihlava památky | památky v jihlavě